Verantwoordelijke uitgever

AUTOSERVICE SERVAIS CHRISTOPHE GmbH
Christophe SERVAIS
In der Hattenbach, 3
4750 Weywertz
België

info@garage-servais.be
+32 80 75 11 87

BTW nr.: BE0667.541.330

Copyright en merkenrecht

Website: © 2021 AUTOSERVICE Servais Christophe, alle rechten voorbehouden.

Foto’s & afbeeldingen: © AUTOSERVICE Servais Christophe.

Alle teksten, afbeeldingen en andere inhoud zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke reproductie of verspreiding zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is ten strengste verboden.

Productie en hosting

KADSCHING

Full-Serviceagentur Ostbelgien | Grafikdesign – Copywriting – Marketing

Zur Hütte, 33
B-4750 Bütgenbach
België
www.kadsching.be

Webhosting / Datacenter

Host Europe GmbH
Welserstraße 14
51149 Keulen
Duitsland

REG ID: HRB 28495

VAT ID: DE187370678

———————

Juridische informatie en gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden voor toegang tot de website

Ieder persoon (hierna ‘gebruiker’) die deze website bezoekt, wordt verondersteld het geheel van de bepalingen en gebruiksvoorwaarden van deze website zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

De website is altijd en overal ter wereld toegankelijk. De gebruiker die er verbinding mee maakt, draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het naleven van de wet- en regelgeving die geldt in het land waar hij/zij verblijft of in het land van waaruit hij/zij de website raadpleegt.


Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden, de rechtsbevoegdheid en het toepasselijke recht

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd door de uitgever. De gebruiksvoorwaarden die gelden bij elk gebruik van de website zijn deze die op de website zijn gepubliceerd op het ogenblik dat de gebruiker de website raadpleegt. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden heeft geen invloed op de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.


Uitsluiting van aansprakelijkheid

Hoewel alle informatie op de website grondig werd gecontroleerd, wordt deze informatie uitsluitend voor informatieve doeleinden verspreid. De uitgever kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de verstrekte informatie of garanderen dat de informatie volledig, juist of actueel is. Alle informatie wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen, fouten en onvolledigheid.

De uitgever kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van derden, waarnaar hyperlinks van de website verwijzen.

Tot slot wijst de uitgever alle verantwoordelijkheid af in het geval van en wordt elke aanspraak op garantie uitgesloten voor het niet of slecht functioneren van de website. De uitgever kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de gebruiker kan oplopen als gevolg van de toegang tot of het gebruik van de website.


Privacy en persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

In bepaalde gevallen, met name wanneer de gebruiker op de website een formulier invult en dit verzendt, is het mogelijk dat bepaalde persoonsgegevens op de server worden opgeslagen. Deze informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld; ze wordt dus nooit zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker verkocht of doorgegeven aan derden.

Indien de website een nieuwsbrief heeft, kan de gebruiker zich hiervoor inschrijven, om zo op regelmatige basis informatie per e-mail te ontvangen. In dit geval heeft de uitgever een geldig e-mailadres nodig. Dit e-mailadres wordt opgegeven door de gebruiker wanneer hij/zij zich inschrijft via het daarvoor bestemde formulier. De gebruiker bevestigt de eigenaar te zijn van het opgegeven e-mailadres en geeft zijn/haar toestemming om e-mails te ontvangen van de website of de uitgever. De gebruiker heeft het recht om zich op elk moment uit te schrijven.

De gebruiker heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens te raadplegen om te controleren of deze juist zijn en kan eventuele fouten laten corrigeren door hierom te vragen in een aangetekende brief gericht aan de uitgever van de website, waarvan de contactgegevens hierboven zijn vermeld.


Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.
Zoals de meeste websites maakt ook deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, onschadelijke tekstbestanden die geen enkele invloed hebben op uw privacy of op de beveiliging van uw computer.

Cookies verhogen het comfort van de gebruiker op de website en stellen de uitgever in staat om anonieme bezoekersstatistieken van de website bij te houden.

Raadpleeg de instructies van uw webbrowser voor informatie over hoe u cookies kunt verbieden of van uw computer kunt verwijderen.

De uitgever wijst de gebruiker erop dat cookies worden gebruikt om het gebruiksgemak van de website te verhogen, de prestaties te verbeteren en bezoekersstatistieken op te stellen.

Vermits de website niet kan functioneren zonder gebruik te maken van cookies, worden alle gebruikers die niet akkoord gaan met het gebruik ervan verzocht om hun browsersessie op de website onmiddellijk te beëindigen.


Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie verschaffen aan derden indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bestemde instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zal kunnen benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de over u verzamelde informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.